Henkiset Leikkaukset -viidennen ulottuvuuden hoitomuoto


Henkinen leikkaus tapahtuu ryhmässä, mutta jokaiselle henkilökohtaisesti. Tilaisuus alkaa alustuksella, jonka sisältö kanavoituu sillä hetkellä paikalla olijoiden energioiden mukaan. Alustuksen jälkeen on tauko, jonka aikana voi pyytää henkisessa leikkauksessa vaikuttavien taivaallisten hoitajien apua myös muille tarpeessa oleville kirjoittamalla heidän nimensä paperille. Henkisen leikkauksen alussa jokainen saa yhteyden omaan Korkeimpaan Minäänsä, joka ohjaa henkilökohtaisen hoidon jatkumista vielä leikkauksen jälkeen.

Elämme aikaa, jolloin planeettamme viimeinen kehityskaari on sulkeutumassa. Tästä johtuen Äiti Maa auttaa lapsiaan lähestymään viidennen ulottuvuuden korkeimpia energioita ja valmistaa meitä elämään tulevaa uuden Maapallon Atlantiksen aikakautta. Jotta ihmiset voivat siirtyä viidenteen ulottuvuuteen, tulee heidän läpikäydä henkistä DNA:ta koskevia geneettisiä muutoksia. Maria Zavoun viidennen ulottuvuuden parantavien mestareiden kanavoinneissa pääsevät ihmiset osalliseksi karmaamme puhdistavista muutoksista.

TULEVAISUUDEN NEUROKEMIA
Viidennen ulottuvuuden geneetikot ja kirurgit parantavat karmiset myrkytystilat ja siirtävät astraalikehoon erityisiä nanohiukkasia, jotka muuttavat ja parantavat haurastuneet ja väärinohjelmoidut sympaattisen ja parasympaattisen hermoston solut. Nämä uudelleenohjelmoidut solut toimivat muuntajina ja asteittain mitätöivät karmisen arkiston jäljet ja ihmisessä kehittyy olemassaolonsa korkeampi ymmärrys ja hyvä terveys. Neurokemiallinen hoitomuoto tulee tulevaisuudessa aineellistumaan maapallollamme. Silloin neurologit, neurokemian tutkijat ja lääketieteellisten laitteiden kehittäjät tulevat yhdessä luomaan orgaanisesta aineesta valmistettuja hermostokudoksia ihmisten hoitoon.

Nyt hoitomuoto toimii planeetallamme viidennestä ulottuvuudesta kanavoitujen henkisten leikkausten kautta. Niissä viidennen ulottuvuuden lääkäri- ja kirurgi-arkkienkelit paikantavat ihmisen kehossa olevat energiset tukokset ja henkisten solujen haurastumiset ja hoitavat niitä parantavilla nanohiukkasilla sekä herättävillä neuroneilla, jotka sisältävät ihmisten solujen alkuperäisen jumalallisen rakenteen. Nämä toimiessaan aktivoivat ihmisen piilossa olleet lahjakkuudet sekä antavat ihmiselle voimaa luoda itse omaa elämäänsä vapaana kohtalosta (karmasta), uuden ajan rajattomissa mahdollisuuksissa. Henkinen leikkaus tapahtuu ryhmässä, mutta on jokaiselle ihmiselle henkilökohtainen. Maria Zavou painottaa, että tämä hoitomuoto ei korvaa klassisen tai vaihtoehtoisen lääketieteen hoitomuotoja, vaan toimii niiden kanssa yhdessä ihmisen korkeammaksi parhaaksi.

¨Ei ole olemassa jumalaa, joka rankaisee tai kohtaloa, joka ohjaa ihmisen elämää - on ainoastaan ihminen itse, jolla on vapaa tahto muodostaa omasta elämästään joko maanpäällisen paratiisin tai helvetin.¨

¨Eivät elämän vaikeudet ole tosten ihmisten meille aiheuttamia. Meidän tulee tiedostaa, että emme voi koskaan muuttaa toista ihmistä. Voimme ainaostaan muuttaa omia ajatus- ja käyttäytymismallejamme ja näiden muutosten kautta myös elämämme saa uuden suunnan.¨

¨Ihmisen suurimmat synnit ovat, ettei hän rakasta omaa itseään ja se, että hän yrittää vaikuttaa toisen ihmisen vapaaseen tahtoon.¨

¨Rinnallamme on miljoonien enkelten joukko odottamassa avunpyyntöjämme - suojelusenkelimme ei ole jokapaikan höylä.¨

¨Kukaanihminen ei voi vapauttaa meitä karmisista siteistämme - ainoastaan viidennen ulottuvuuden valon henkiolennot, jotka tekevät sen täydestä sydämestään. Heidän apunsa on 80%, meille jää ainoastaan 20% käsiteltäväksi oman itsemme tuntemuksen ja kehittyneen ymmärryksen kautta.¨

¨On aika, jolloin meitä valmistetaan kotiinpaluuseen. Paratiisin portit ovat avoinna - meidän tulee ainoastaan astua valon polulle.¨

¨Tarvitsemme sekä klassista että henkistä lääketiedettä - ne täydentävät toisiaan. Klassinen lääketiede leikkaa ja hoitaa fyysisessä kehossa jo olevia vammoja ja sairauksia. Arkkienkeli-kirurgit, neurologit ja geneetikot tekevät työtä hienojakoisissa kehoissamme poistaen sieltä sairauden syyn, joka on henkisellä tasolla.¨